Noticia

08-02-2024  Ix a licitació el Pla de Formació per millorar l’ocupabilitat en Alcoi

A l’última Junta de Govern Local es va aprovar la licitació per elaborar i impartir un Pla de Formació amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat a la ciutat d’Alcoi. Com ha explicat el vicealcalde i regidor de Promoció Econòmica, Àlex Cerradelo, amb aquest pla es pretén «facilitar l’accés al món laboral de les persones desocupades, mitjançant la millora dels seus perfils professionals i atenent a les necessitats de les empreses de la zona».

El pressupost base de licitació és de 22.000 euros (IVA no inclòs), i el valor estimat del contracte són 88.000 euros. El termini d’execució és de 12 mesos i serà prorrogable de manera anual fins un màxim de 4 anys. En concret, el contracte inclourà el disseny del Pla de Formació, l’elaboració de materials per impartir les accions formatives i l’execució d’aquestes accions.

L’anunci d’aquesta licitació ja està disponible a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i serà necessari que les empreses interessades estiguen donades d’alta en la plataforma. A més, podran accedir a la licitació al web de l’Ajuntament (Expedient C.1313) o a l'enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Cerradelo ha destacat la importància de posar en marxa aquest Pla de Formació, ja que «permetrà millorar la situació de moltes persones desocupades de la ciutat, les quals podran augmentar les seues possibilitats d’accedir al mercat laboral amb les accions formatives que es desenvoluparan».

Tornar