Qué és la AFIC

Qué és la AFIC

L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial d'Alcoi és un instrument mitjançant el qual l'Ajuntament d'Alcoi, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç de la ciutat.

L'AFIC permet acostar l'actuació administrativa al sector comercial, facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les seues organitzacions representatives i l'Administració Local.

A través del coneixement especialitzat i de les ferramentes adequades, les AFICs , està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les pròpies corporacions locals, quant a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com al conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les PIMES, en la renovació i desenvolupament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials de preferent ús de vianants o en ampliació i reforma de l'estructura física de els equipaments comercials col·lectius.

Les principals funcions de l'AFIC són:

  •  Acostar l'actuació administrativa comercial a seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les Administracions Autonomica i Local.
  •  Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
  •  Potenciar els centres comercials tradicionals en els que se basa l'articulació del territori de la localitat, afavorint la seua consolidació com a funció de centralitat urbana.
  • Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, mitjançant  la utilizació d'eines telemàtiques especifiques a l'efecte.
  •  Participar en els estudis sobre la situació del comerç local, que han  d'identificar els factors socials, econòmics i urbanístics que condicionen la seua dinàmica.
  •  Realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenvolupar, tant en las actuacions territorials d'inspiració comercial, aixi com en les que afecten els equipaments col·lectius.
  •  Executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de la ciutat.
  •  Qualsevol altres actuacions i/o projectes que coadjuven a l'efectiva racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat.

Agència AFIC d'Alcoi

Oficina de Comerç

C/ Sant Francesc 38 - 03801 Alcoi (Alacant)
Tfn : 96 553 71 13