Ajuntament d'Alcoi ::Directori comercial de la Comunitat Valenciana
Xarxa Afic

Categories

Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2022 (CMMOPY)

 

Objecte

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes i hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament, obres i instal·lacions.
 

Beneficiaris

Persones físiques i societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia; i que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial, en alguna de les activitats, segons:

- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

- IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:

. Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

. Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.
 

Accions susceptibles de suport

Equipament, obres i instal·lacions per a l'establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys.

Termini de presentació

Des del 23 de juny fins al 8 de juliol de 2022, els dos inclusivament.

Ací podeu veure les bases completes i la documentació

Tramitar amb certificat electrònic